Dokument ten bywa wymagany w różnego rodzaju konkursach i programach dofinansowań, jednak wykorzystują go na własne potrzeby również przyszli i obecni przedsiębiorcy. Biznesplan co to dokładnie jest? Co powinien zawierać? Jakie elementy uwzględnić, zabierając się za jego pisanie? Sprawdźmy!

Co to jest biznesplan?

Pierwsze, podstawowe pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć przed przystąpieniem do pisania, brzmi: co to właściwie jest profesjonalny biznesplan dla małej firmy i co powinien zawierać? Otóż tym mianem określa się dokument, który prezentuje hipotetyczne założenia planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Na podstawie danych, które powinny być rzetelne i wiarygodne, prognozuje przepływy finansowe ewentualnie powstałego przedsiębiorstwa bądź innego projektu zarobkowego.

Profesjonalny biznesplan w czytelny sposób ujmuje kluczowe założenia ekonomiczne działalności małej firmy. Jeżeli jego pisanie przebiega w obiektywny sposób, pozwala wychwycić ewentualne mankamenty planowanego przedsięwzięcia, dzięki czemu można w porę się z niego wycofać bądź wprowadzić zmiany poprawiające sytuację. Poza tym dokument uporządkowuje działania i pozwala przyszłemu przedsiębiorcy poruszać się w pewnych ramach. To zawsze lepsze niż błądzenie po omacku.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, co to jest i co powinien zawierać profesjonalny biznesplan dla małej firmy, można porównać go do swego rodzaju planu strategicznego. To on wyznacza bowiem kierunki rozwoju i wskazuje, w którą stronę należy podążać. Oczywiście w razie potrzeby i w zależności od zewnętrznych okoliczności można go modyfikować i dostosowywać do zmiennych warunków, jednak już samo pisanie go daje solidną podstawę i dobre zaczepienie pod przyszłą działalność.

Skoro więc już wiemy, co to jest profesjonalny biznesplan, możemy się zastanowić, co powinien zawierać i jak przebiega jego pisanie. Zacznijmy od elementów, które obejmuje.

Co powinien zawierać biznesplan?

Precyzyjna odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: to zależy. Od czego? Od kryteriów wskazanych przez osobę czy organizację, która wymaga przedstawienia biznesplanu. Struktura i szczegółowe warunki, jakie musi spełniać, mogą być też nieokreślone – w takiej sytuacji wyłącznie od twórcy zależą forma i kompozycja. Nie zmienia to faktu, że istnieją pewne powtarzające się elementy, które powinien uwzględnić każdy, kto zabiera się za pisanie profesjonalnego biznesplanu dla małej firmy. Oto niektóre z nich:

 • opis przedsięwzięcia – zwięzła prezentacja podstawowych założeń i celów przedsiębiorstwa czy projektu,
 • otoczenie biznesowe – analiza konkurencji i warunków zewnętrznych, w których organizacja będzie działać,
 • analiza finansowa – zestawienie przewidywanych przychodów, kosztów i zysków,
 • wykaz źródeł finansowania – wskazanie, skąd będą pochodzić środki potrzebne na realizację przedsięwzięcia,
 • struktura organizacyjna – hierarchia i zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

Są to tylko przykładowe, najbardziej podstawowe informacje, które powinien zawierać profesjonalny biznesplan dla małej firmy. Wiedząc, co to jest za dokument i jakie informacje z reguły obejmuje, można zabrać się za jego pisanie.

Pisanie profesjonalnego biznesplanu – o czym pamiętać?

Przystępując do przygotowywania dokumentu, warto zadbać, aby spełniał kilka kluczowych warunków. Wśród nich można wymienić:

 • rzetelność i uczciwość – podawane informacje powinny być wiarygodne,
 • elastyczność – profesjonalny biznesplan dla małej firmy da się łatwo dostosować do zmiennych warunków,
 • szczegółowość – warto jak najdokładniej opisać poszczególne elementy dokumentu,
 • czytelność – przejrzysta forma to podstawa,
 • logiczność – wnioski i liczby mają racjonalnie wynikać z określonych przesłanek,
 • zwięzłość – pamiętaj o zachowaniu maksymalnej treściwości tekstu.

Trzymając się tych zasad, zwiększasz szanse na stworzenie profesjonalnego dokumentu dla przyszłej małej firmy.

Biznesplan – nie taki straszny, a bardzo pomocy

Podsumowując, dobry biznesplan powinien zawierać precyzyjne informacje i prognozy na temat planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Zabierając się za jego pisanie, należy pamiętać zarówno o kwestiach merytorycznych, jak i odpowiedniej strukturze oraz czytelnej formie. Zdecydowanie warto też rozważyć skorzystanie z usługi zewnętrznego dyrektora finansowego, który pomoże w wykonaniu profesjonalnego biznesplanu dla małej firmy.