Zewnętrzny dyrektor finansowy – zakres świadczonych usług

Kompetencje zewnętrznego dyrektora finansowego pokrywają kluczowe sfery finansów firmowych, bez których nie może być mowy o skutecznym i długofalowym zarządzaniu. Stworzony przez nas model usługi obejmuje m.in. budżetowanie i forecastowanie finansowe. Wyrazem dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa pozostaje również efektywne wykorzystywanie informacji zarządczej. Przejmujemy na siebie zadania związane z raportowaniem zarządczym, dając pełny obraz sytuacji majątkowej i usprawniając proces podejmowania decyzji.

Zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego rozwiązuje kwestie nadzoru nad księgowością i podatkami. Istotnym etapem rozwoju pozostaje przy tym wdrożenie systemu zarządzania Cash Flow i zarządzania Kapitałem Obrotowym. W gronie pozostałych usług mieszczą się m.in. due diligence, implementacja narzędzi BI, nadzór nad audytami finansowymi, procesy restrukturyzacyjne i doradztwo w obszarze fuzji i przejęć.

Pracujemy w oparciu o powszechnie cenione narzędzia BI, CPM i ERP. Ramy każdej usługi podlegają dopasowaniu do specyfiki branżowej i obszarów biznesowych. Specjalizujemy się we wszystkich rodzajach zarządzania strategicznego finansami. Zewnętrzny CFO w sposób kompleksowy podejmuje wyzwania stające przed mikro i małymi firmami, będąc dla nich wsparciem w modelowaniu obecnej i przyszłej działalności.

Tworzenie i nadzorowanie strategii finansowej jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu każdej firmy, niezależnie od jej skali działalności. Nie zawsze trzeba jednak zatrudniać specjalistę, który się tym zajmie, na pełen etat – często podmioty z sektora MŚP nie mogą sobie na to pozwolić. Wtedy o wiele lepszym rozwiązaniem jest zewnętrzny dyrektor finansowy. To doświadczony ekspert, który świadczy usługi dla firm, organizacji i przedsiębiorstw, jako niezależny konsultant lub pracownik outsourcingowy.

Czym zajmuje się zewnętrzny dyrektor finansowy?

 • Analizowaniem rynku i trendów, które mają wpływ na finanse firmy.
 • Monitorowaniem budżetu oraz raportowaniem finansowym.
 • Podejmowaniem strategicznych decyzji finansowych, takich jak alokacja zasobów, inwestycje i zarządzanie ryzykiem finansowym.
 • Wspieraniem pozostałych działów w zakresie wykorzystania zasobów finansowych w celu realizacji celów biznesowych.
 • Prowadzeniem analiz due diligence i implementacją narzędzi BI, które jednocześnie rekomenduje zewnętrzny CFO.
 • Optymalizacją procesów finansowych i wprowadzaniem innowacji, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności działania firmy.
 • Współpracą z audytorami, doradcami podatkowymi i prawnikami w zakresie kwestii finansowych i prawnych.
 • Zarządzaniem kapitałem obrotowym oraz pozyskiwaniem finansowania inwestycyjnego.
 • Zewnętrzny dyrektor finansowy zajmuje się także współpracą z zarządem i udzielaniem porad dotyczących podejmowania decyzji biznesowych na podstawie analiz finansowych.
zewnętrzny dyrektor finansowy od CFO Consulting

Jakie firmy mogą zatrudnić zewnętrznego dyrektora finansowego?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie posiadają wystarczających zasobów finansowych, by zatrudnić dyrektora finansowego na etat.
 • Firmy w trudnej sytuacji finansowej, które potrzebują wsparcia zewnętrznego CFO w restrukturyzacji lub odwróceniu negatywnych trendów.
 • Przedsiębiorstwa, które szybko rosną i potrzebują profesjonalnej pomocy w zarządzaniu zasobami finansowymi i inwestycjami.
 • Spółki akcyjne, które muszą przestrzegać rygorystycznych standardów rachunkowych i finansowych.
 • Firmy, które planują wchodzenie na nowe rynki lub ekspansję zagraniczną i potrzebują doradztwa zewnętrznego dyrektora finansowego np. w zakresie podatkowym.
 • Startupy, które potrzebują wsparcia w zarządzaniu zasobami i w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.
 • Wszystkie firmy, które chcą poprawić swoje wyniki i zwiększyć efektywność działania.

Na jakie pytania pomoże odpowiedzieć zewnętrzny dyrektor finansowy?

 • Jakie są najlepsze sposoby na poprawienie rentowności firmy?
 • Jakie inwestycje będą miały największy wpływ na wzrost wartości firmy?
 • Jakie źródła finansowania są dostępne dla firmy i które z nich może pozyskać zewnętrzny CFO?
 • Które wskaźniki finansowe należy monitorować i jakie działania należy podjąć, aby je poprawić?
 • Jakie koszty należy obniżyć, aby zwiększyć zysk firmy?
 • Jakie ryzyka finansowe niesie ze sobą ekspansja firmy na nowe rynki i jak je zminimalizować?
 • Które metody są najlepsze do zarządzania przepływami pieniężnymi w firmie?
 • Jakie są perspektywy finansowe firmy na najbliższe lata i co zrobić, aby osiągnąć długofalowy sukces?

Czym nie zajmuje się zewnętrzny dyrektor finansowy?

 • Codziennymi zadaniami księgowymi, takimi jak wprowadzanie faktur, księgowanie i sporządzanie bilansów.
 • Szczegółową kontrolą budżetu działów operacyjnych firmy.
 • Bezpośrednią optymalizacją podatkową – zewnętrzny dyrektor finansowy może jedynie podpowiadać rozwiązania, które będą prowadziły do obniżenia wydatków w tym zakresie.
 • Decydowaniem o polityce inwestycyjnej firmy bez konsultacji z zarządem.
 • Rozwiązywaniem konfliktów między pracownikami działów finansowych i księgowości.
zewnętrzny dyrektor finansowy

Zewnętrzny CFO często jest mylony np. z głównym księgowym. W porównaniu do księgowego, taki specjalista zajmuje bardziej strategiczne stanowisko w firmie. Odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i alokacji zasobów, analizuje finanse przedsiębiorstwa, sygnalizuje potencjalne kłopoty z płynnością oraz przynosi zupełnie nowe spojrzenie na strategię finansową.

Szukasz zewnętrznego dyrektora finansowego? Rozpocznij z nami współpracę!