Jak możemy pomóc

Nadzór Finansowy

Zapewniamy nadzór nad przebiegiem oraz prawidłowością procesów księgowych, podatkowych jak również kontakt z właściwymi dostawcami/odbiorcami informacji, takimi jak biura rachunkowe, organy skarbowe, instytucje zewnętrzne (banki, inwestorzy prywatni, biegły rewident).

1-2

Dedykowani specjaliści

2-10

Raporty

70+

Zrealizowane projekty

15 000 –

30 000 PLN

Oszczędność dzięki zatrudnieniu Zewnętrznego CFO

Nadzór Finansowy

W jaki sposób zwiększymy wartość
i jakość Twojej firmy?

Nadzór nad procesami księgowymi

Zapewniamy nadzór nad procesami księgowymi tak żeby zapewnić jakościową i terminową informację zarządczą dla Zarządu i kluczowej kadry menadżerskiej.

Nadzór nad obszarem podatkowym

Zapewniamy nadzór nad obszarem podatkowym eliminując potencjalne ryzyka podatkowe dla Twojego biznesu.

Wsparcie w procesach audytu finansowego

W przypadku zaistnienia obowiązku audytu finansowego stanowimy wsparcie dla zespołu księgowego i kluczowej kadry zarządczej tak żeby efektywnie przeprowadzić firmę przez taki proces.

Wsparcie w procesach due diligence

W przypadku pojawienia się projektów w obszarze due diligence (np. przy finansowaniu bankowym czy pozyskaniu nowego inwestora) wspieramy Zarząd w sprawnej organizacji całego procesu.

Pełne wsparcia
zewnętrznego CFO

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w nadzorze finansowym. Podstawowym zadaniem w tym obszarze jest czuwanie nad kompletnością, prawidłowością, wiarygodnością, terminowością oraz przejrzystością danych finansowych przede wszystkim dla odbiorców wewnętrznych ale również zewnętrznych.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Nadzór nad procesami księgowymi

Pełen nadzór nad prawidłowością i terminowością procesów księgowych.

Nadzór nad obszarem podatkowym

Nadzór nad tematami podatkowymi dając komfort Zarządowi spółki w tym obszarze.

Kontakt z instytucjami zewnętrznymi

Regularny kontakt z zewnętrznymi instytucjami, zapewniając sprawną wymianę danych i eliminując ryzyka dla spółki.

Dlaczego CFO Consulting

CFO Consulting to skuteczne narzędzia i know-how

Zapewniamy kompleksowy nadzór nad procesami księgowymi, podatkowymi i współpracą z biurami rachunkowymi, bankami oraz innymi instytucjami. Dbałość o kompletność, terminowość i przejrzystość danych finansowych to nasz priorytet.

Współpraca

Rozpocznij współpracę

CFO Consulting Services Ltd

+48 575 360 277

kontakt@cfoconsulting.pl

124 City Road, London EC1V 2NX

Czytaj więcej

Nadzór nad przebiegiem oraz prawidłowością procesów księgowych, podatkowych jak również kontakt z właściwymi dostawcami/odbiorcami informacji, takimi jak biura rachunkowe, organy skarbowe, instytucje zewnętrzne (banki, inwestorzy prywatni, biegły rewident). Podstawowym zadaniem w tym obszarze jest czuwanie nad kompletnością, prawidłowością, wiarygodnością, terminowością oraz przejrzystością danych finansowych, które są podstawą do prawidłowego przygotowania i sporządzenia danych zarówno księgowych, podatkowych, jak i zarządczych.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Potrzebujesz pomocy w nadzorze nad prawidłowym przebiegiem procesów księgowych? Zewnętrzny dyrektor finansowy z CFO Consulting chętnie wesprze Cię w prowadzeniu prac z zakresu nadzoru finansowego, podatkowego i księgowego.