Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak przeprowadzić proces, pozwalający określić koszt potencjalnej sprzedaży ich biznesów. Pojawia się wątpliwość, co wziąć pod uwagę, aby majątkowa wycena spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej była rzetelna. Istnieje kilka metod i podejść, które można zastosować przy szacowaniu ceny pojedynczych udziałów oraz całego przedsiębiorstwa. Poznaj te najczęściej stosowane i dowiedz się, jak wycenić wartość firmy, by uniknąć trudności z jej sprzedażą i jednocześnie dobrze zyskać na transakcji.

Kiedy wycena spółki może być niezbędna?

Prawidłowe oszacowanie wartości firmowych aktywów będzie wymiernym wsparciem dla inwestorów, przedsiębiorców, osób zarządzających oraz właścicieli firm, pomagając im w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Przykładem sytuacji, w których takie działanie może okazać się niezbędne, jest chęć pozyskania finansowania. Przedsiębiorcy często potrzebują dodatkowego kapitału na rozwój swojej działalności. W takim przypadku wiedza, jak wycenić przedsiębiorstwo jest niezbędna, aby określić wartość firmy i ustalić adekwatną cenę dla nowych inwestorów lub dla emisji akcji.

Również w przypadku fuzji i przejęć wycena udziałów spółki jest kluczowa, gdyż pozwala ustalić cenę docelową organizacji, negocjować warunki transakcji i określić metody wymiany aktywów majątkowych między stronami. Inne przypadki, w których oszacowanie finansowego potencjału marki może okazać się niezbędne, to m.in.:

  • sprzedaż lub wykup udziałów – pozwala określić cenę, po której aktywa zostaną sprzedane, gwarantując obu stronom uczciwe warunki transakcji,
  • planowanie sukcesji – w rodzinnych przedsiębiorstwach określenie rynkowej ceny za pomocą odpowiednich metod pomaga ustalić wartość firmy dla potrzeb dziedziczenia lub podziału biznesu między sukcesorami,
  • spory sądowe – rozwiązanie umowy, roszczenia odszkodowawcze lub podział majątku, to przykłady postępowań, w których wyceny mają istotne znaczenie dla określenia przedmiotu sporu.

3 najpopularniejsze metody dokonywania wyceny firmy

Przy wycenianiu udziałów spółki lub firmy jednoosobowej, możesz skorzystać z różnych rozwiązań, spośród których warto wyróżnić 3 najpopularniejsze metody:

  • dochodową,
  • porównawczą,
  • majątkową.

Każda z nich ma swoje unikalne cechy i walory, dostarczając przedsiębiorcom cenne informacje dotyczące realnej wartości ich biznesów.

Metoda dochodowa wyceny firmy

Szacowanie ceny rynkowej przedsiębiorstwa metodą dochodową jest jednym z najpopularniejszych podejść do wyceny udziałów spółek. Polega ona na oszacowaniu wartości firmy na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych, jakie może ona wygenerować. Istnieje kilka wariantów strategii dochodowej, takich jak ocena zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) czy EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją).

Strategia DCF polega na prognozowaniu przyszłych przepływów kapitału oraz ich zdyskontowaniu przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej, która uwzględnia ryzyko inwestycji. EBITDA opiera się z kolei na oszacowaniu zysku przed odliczeniem odsetek, podatków, i amortyzacji składników majątkowych. Następnie oszacowany zysk jest mnożony przez odpowiedni wskaźnik, który zależy od branży przedsiębiorstwa i porównywalnych spółek.

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa

Innym sposobem na to, jak określić cenę transakcyjną dla organizacji jest wycena udziałów spółki w oparciu o analizę porównywalnych podmiotów, czyli firm działających w tej samej branży i o podobnym profilu działalności. W tej metodzie stosuje się różne wskaźniki, takie jak stosunek kosztów do zysku (P/E), wartość przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA) czy cena do sprzedaży (P/S). Analiza porównawcza umożliwia porównanie ceny badanej organizacji do ceny rynkowej innych biznesów, dostarczając wielu istotnych informacji.

Metoda majątkowa

Trzecim podejściem stosowanym przy określaniu kwoty sprzedaży jest szacowanie na podstawie księgowej lub odtworzeniowej wartości majątku. Metoda majątkowa wyceny spółki okazuje się szczególnie przydatna w przypadku biznesów o odpowiednio dużej liczbie cennych aktywów fizycznych, takich jak nieruchomości, maszyny, pojazdy czy materiały. Naturalnie, najczęstszym obszarem jej zastosowania są duże przedsiębiorstwa produkcyjne, transportowe czy technologiczne.

Warto zauważyć, że każda z powyższych metod ma swoje zalety i ograniczenia. W praktyce często stosuje się kombinację różnych podejść w celu zdobycia bardziej kompleksowej wiedzy na temat ceny udziałów czy aktywów majątkowych firmy. Ponadto wycena spółki jest również zależna od wielu czynników zewnętrznych, takich jak kondycja rynku, sytuacja makroekonomiczna czy trendy branżowe.

Wycena wartości spółki – zaufaj ekspertom

Rynkowa ocena potencjału przedsiębiorstwa to proces złożony i wymagający zastosowania odpowiedniej metody. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak zewnętrzny dyrektor finansowy, który dysponuje odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem. Niezależny ekspert nie tylko będzie wiedział, jak wycenić wartość firmy, ale również pomoże Ci zrozumieć i zidentyfikować kluczowe walory majątkowe i niematerialne organizacji. Potrzebujesz wsparcia przy określaniu ceny udziałów w spółce? Skontaktuj się z nami już teraz i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.