Jak możemy pomóc

Budżetowanie w firmie

Rzetelne i precyzyjne zarządzanie budżetem stanowi niezbędny warunek długofalowego rozwoju firmy z każdej branży. W CFO Consulting doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele problemów nastręcza opracowywanie budżetu i prognoz finansowych. Dlatego proponujemy naszą ekspertyzę w kwestii budżetowania i modelowania finansowego.

1-2

Dedykowani specjaliści

2-10

Raporty

70+

Zrealizowane projekty

15 000 –

30 000 PLN

Oszczędność dzięki zatrudnieniu Zewnętrznego CFO

Budżetowanie w firmie

W jaki sposób zwiększymy wartość
i jakość Twojej firmy?

Zwiększona kontrola wydatków

Zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację strat.

Efektywniejsze podejmowanie decyzji

Budżetowanie stanowi kluczowy element procesu decyzyjnego, umożliwiając analizę i planowanie.

Zwiększona kontrola nad firmą

Budżet finansowy pełni funkcję informacyjną i kontrolną, umożliwiając lepsze zarządzanie.

Unikanie błędów i doskonalenie działań

Analiza odchyleń pozwala na wyciągnięcie wniosków i wdrożenie działań optymalizacyjnych.

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Budżetowanie umożliwia skoncentrowanie się na maksymalizacji korzyści biznesowych w różnych scenariuszach.

Zaawansowane modele finansowe

Eksperci CFO Consulting pomagają w budowie zaawansowanego modelu finansowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych.

Pełne wsparcia
zewnętrznego CFO

Kompleksowe wsparcie zewnętrznego CFO w procesie budżetowania firmy. Profesjonalne doradztwo i wsparcie w opracowywaniu budżetu, modelowaniu finansowym i tworzeniu strategicznego planu dla rozwoju Twojej firmy.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Planowanie finansowe

Implementacja procesu planowania finansowego w firmie.

Tworzenie planów finansowych

Stworzenie średnio i długoterminowego planu finansowego.

Wdrożenie systemu kontroli

Bieżąca kontrola i monitoring pozwalający szybko reagować na zmiany i wyciąganie wniosków.

Dlaczego CFO Consulting

CFO Consulting to skuteczne narzędzia i know-how

CFO Consulting jest podmiotem wykonującym złożone modele finansowe. Współpracujemy z sektorem handlowym, usługowym i produkcyjnym. Dopasowujemy narzędzia i plany do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu. Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, jakie dostarcza narzędzi planistycznych i umożliwia szybką konfigurację ustawień.

Współpraca

Rozpocznij współpracę

CFO Consulting Services Ltd

+48 575 360 277

kontakt@cfoconsulting.pl

124 City Road, London EC1V 2NX

Chcesz powierzyć ekspertom kwestie budżetowania w swojej firmie? Zatrudnij zewnętrznego dyrektora finansowego od CFO Consulting!

Czytaj więcej

Rzetelne i precyzyjne zarządzanie budżetem stanowi niezbędny warunek długofalowego rozwoju firmy z każdej branży. W CFO Consulting doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele problemów nastręcza opracowywanie raportów i prognoz finansowych. Dlatego proponujemy naszą ekspertyzę w kwestii budżetowania i modelowania finansowego.

Modelowanie finansowe otwiera nowe możliwości w dziedzinie controllingu i prognozowania. Właściwie rozumiane forecastowanie polega na tworzeniu scenariuszy przyszłego rozwoju osadzonych na realnych danych i wnikliwej ocenie biznesowego otoczenia. CFO Consulting jest podmiotem wykonującym złożone modele finansowe na potrzeby firm. Współpracujemy z sektorem handlowym, usługowym i produkcyjnym. Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, jakie dostarcza narzędzi planistycznych i umożliwia szybką konfigurację ustawień.

Realizujemy budżetowanie na potrzeby kredytowe. Opracowujemy modele ułatwiające podjęcie właściwej decyzji co do źródeł i zakresu dodatkowego finansowania działalności. Pomagamy określić, jak środki z finansowania dłużnego wpłyną na poprawę parametrów biznesowych i czy zwrot z inwestycji uzasadnia poniesienie kosztów pożyczonego pieniądza.

Budżetowanie w firmie CFO Consulting

Dlaczego budżetowanie w firmie jest tak ważne dla rozwoju?

Budżetowanie w firmie stoi na trzech solidnych filarach: planowanie finansowe, tworzenie planu wydatków i wdrożenie systemu kontroli. Plan finansowego działania umożliwia lepszą alokację środków i kontrolę nad sposobem ich wydatkowania przez kierownictwo niższego szczebla. O ile w wielkich firmach budżetowanie pozostaje integralną częścią funkcjonowania na rynku, o tyle podmioty z sektora MŚP dość często pomniejszają rangę budżetu w swojej codziennej działalności. To duży błąd, skutkujący nieoptymalnym procesem decyzyjnym i nieefektywnym wykorzystaniem zasobów. Budżet finansowy pełni funkcję informacyjną, kontrolną i koordynacyjną, dlatego nigdy nie należy z niego rezygnować.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie ściśle wiąże się z pojęciem analizy odchyleń wykorzystanych zasobów. Bez budżetowania nie ma miejsca na wnioski, modernizacje i unikanie tych samych błędów. Eksperci CFO Consulting przejmują na siebie zadania związane z opracowaniem budżetu, uwalniając cenne zasoby czasowe dla kadry zarządzającej.

Modelowanie finansowe i budżetowanie w przedsiębiorstwie – profesjonalne wsparcie CFO Consulting

Pomagamy w budowie modelu finansowego o wysokim stopniu wiarygodności i kompleksowości. Prowadzone przez nas modelowanie finansowe pozostaje zgodne z powszechnie respektowanymi zasadami rachunkowości zarządczej. Budujemy modele cash flow uwzględniające rozmaite scenariusze, skupiając się na maksymalizowaniu korzyści biznesowych niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Czynności planistyczne realizujemy z poszanowaniem interesów klienta, dopasowując narzędzia do indywidualnych potrzeb i skali działalności. Wspólnie stworzymy klarowny plan współpracy, bazujący na nowoczesnych koncepcjach FP&A, scalających analizę danych i celów biznesowych w zaawansowanym modelu finansowym.