Jak możemy pomóc

Sprawozdawczość zarządcza

W zakresie odpowiedzialności dyrektora finansowego mieści się dostarczanie zarządowi skondensowanej wiedzy o stanie finansów firmowych w formie raportów, które są punktem wyjścia przy podejmowaniu kluczowych decyzji rozwojowych. Sprawozdawczość w finansach otwiera drogę do planowania, przewidywania, weryfikacji działań i oceny konsekwencji rozmaitych scenariuszy wydarzeń. Tworzone przez nas raporty wynikają z dogłębnego zrozumienia zasad rządzących biznesem i stworzenia ram merytorycznych dla systemu zarządzania finansowego.

1-2

Dedykowani specjaliści

2-10

Raporty

70+

Zrealizowane projekty

15 000 –

30 000 PLN

Oszczędność dzięki zatrudnieniu Zewnętrznego CFO

Sprawozdawczość zarządcza

W jaki sposób zwiększymy wartość
i jakość Twojej firmy?

Ścisły monitoring finansów

Zapewniamy systematyczne śledzenie i analizę wyników finansowych, umożliwiając szybkie reagowanie na zmiany i podejmowanie właściwych decyzji.

Wykrywanie wzorców

Dzięki analizie danych finansowych, możemy zidentyfikować istotne trendy i wzorce, umożliwiając lepsze prognozowanie przyszłych wyników i podejmowanie strategii rozwoju.

Optymalizacja alokacji zasobów

Pomagamy w skutecznym zarządzaniu zasobami, poprzez identyfikację obszarów wymagających większych inwestycji i eliminację nieefektywnych wydatków.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji strategicznych

Dostarczamy analityczne narzędzia i doradztwo, umożliwiając podejmowanie dobrze uzasadnionych decyzji biznesowych zgodnych z celami strategicznymi.

Udoskonalenie procesów raportowania

Wprowadzamy efektywne i transparentne procesy raportowania, zapewniające bieżące i dokładne informacje finansowe dla zarządu i zainteresowanych stron.

Wzmacnianie zaufania inwestorów

Dostarczamy rzetelne raporty finansowe i analizy, co buduje zaufanie inwestorów i może przyciągnąć nowe źródła finansowania dla firmy.

Pełne wsparcia
zewnętrznego CFO

CFO Consulting to podmiot wspierający przedsiębiorców z sektora MŚP na drodze do maksymalizacji korzyści płynących z procesu FP&A.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Projektowanie

Tworzymy dokładny projekt i analizę aktualnej sytuacji w organizacji.

Implementacja

Wdrażamy gotowe, indywidualnie dostosowane rozwiązanie.

Monitoring i analiza

Na bieżąco monitorujemy i gdy zachodzi potrzeba to reagujemy na wprowadzone zmiany.

Dlaczego CFO Consulting

CFO Consulting to skuteczne narzędzia i know-how

Efektem naszego wieloletniego doświadczenia jest wiarygodne, adekwatne i skuteczne raportowanie zarządcze. Tworzone przez nas raporty wynikają z dogłębnego zrozumienia zasad rządzących biznesem i stworzenia ram merytorycznych dla systemu zarządzania finansowego.

Współpraca

Rozpocznij współpracę

CFO Consulting Services Ltd

+48 575 360 277

kontakt@cfoconsulting.pl

124 City Road, London EC1V 2NX

Czytaj więcej

Skuteczność decyzji podejmowanych przez pion finansowy w przedsiębiorstwie wynika z solidnej bazy informacyjnej i wdrożonych standardów rachunkowości zarządczej. Nie ulega wątpliwości, że narastająca dynamika współczesnych procesów biznesowych wymusza ciągłe dostosowywanie systemu raportów do nowych okoliczności. W firmie CFO Consulting oferujemy skuteczne narzędzia i know-how, czego efektem staje się wiarygodne, adekwatne i skuteczne raportowanie zarządcze.

W zakresie odpowiedzialności dyrektora finansowego mieści się dostarczanie zarządowi skondensowanej wiedzy o stanie finansów firmowych w formie raportów, które są punktem wyjścia przy podejmowaniu kluczowych decyzji rozwojowych. Sprawozdawczość w finansach otwiera drogę do planowania, przewidywania, weryfikacji działań i oceny konsekwencji rozmaitych scenariuszy wydarzeń. CFO Consulting to podmiot wspierający przedsiębiorców z sektora MŚP na drodze do maksymalizacji korzyści płynących z procesu FP&A. Tworzone przez nas raporty wynikają z dogłębnego zrozumienia zasad rządzących biznesem i stworzenia ram merytorycznych dla systemu zarządzania finansowego.

Sprawozdawczość zarządcza CFO Consulting

Raportowanie zarządcze w ofercie CFO Consulting – czym się zajmujemy?

Naszą specjalizacją pozostaje projektowanie i implementacja rozwiązań modelowych w dziedzinie raportowania zarządczego. Zajmujemy się restrukturyzacją dotychczasowych modeli FP&A, dostosowując je do aktualnej wiedzy finansowej i trendów rynkowych. Sprawozdawczość zarządcza nie ma dla nas tajemnic. Liderzy działów finansowych otrzymują dzięki nam zestaw konkretnych narzędzi controllingu. Budujemy fundamenty pod strategiczne decyzje zarządu, które określają kierunek działalności na przyszłe lata.

Dostrzegamy ogromny potencjał w automatyzacji procesów FP&A w firmach. Stosujemy nowoczesne oprogramowanie i konfigurujemy jego funkcje do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Raportowanie zarządcze obejmuje wszelkiego rodzaju analizy wskaźnikowe, badanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), a także modelowanie budżetowe. Projektujemy wydajną architekturę wewnętrznego systemu obiegu informacji, czego wyrazem staje się kompleksowa i precyzyjna sprawozdawczość zarządcza. Nasze wzorce raportów dostarczają danych o zasięgu długoterminowym oraz wszelkich informacji niezbędnych do natychmiastowego reagowania na problemy bieżące.

Sprawozdawczość zarządcza

Raportowanie zarządcze jest elementem całościowego systemu sprawozdawczości, czyli najważniejszego instrumentu wspierającego proces podejmowania decyzji na szczeblu menadżerskim. CFO Consulting partycypuje w procesie zarządzania Twoją firmą i dostarcza gotowych, personalizowanych narzędzi FP&A. Główne filary, na których opiera się sprawozdawczość zarządcza, obejmują planowanie, weryfikację, kontrolę i sterowanie kierunkiem działalności. W CFO Consulting oferujemy pełnozakresowe wsparcie przy sporządzaniu zestawień finansowych i raportów analitycznych, warunkujących skuteczność systemu rozrachunków w obszarze firmowych aktywów.

Szukasz specjalisty z zakresu sprawozdawczości zarządczej? Skorzystaj z naszej usługi zewnętrznego dyrektora finansowego!