Jak możemy pomóc

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Specjalizujemy się w efektywnym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Nasz doświadczony zespół ekspertów przeprowadzi analizę, opracuje optymalną strategię i zapewni wsparcie, które przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i eliminacji zatorów płatniczych. Dowiedz się, jak zarządzanie kapitałem obrotowym wpływa na płynność finansową i dlaczego jest kluczowe dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.

1-2

Dedykowani specjaliści

2-10

Raporty

70+

Zrealizowane projekty

15 000 –

30 000 PLN

Oszczędność dzięki zatrudnieniu Zewnętrznego CFO

Zarządzanie kapitałem obrotowym

W jaki sposób zwiększymy wartość Twojej firmy?

Kompleksowa analiza

Pełna analiza kapitału pracującego i identyfikacja obszarów optymalizacji finansowej.

Dostosowanie strategii

Opracowanie indywidualnych strategii zarządzania kapitałem obrotowym dopasowanych do potrzeb klienta.

Eliminacja zatorów płatniczych

Skuteczne zapobieganie opóźnieniom w płatnościach i minimalizacja ryzyka powstawania zatorów.

Optymalizacja kosztów

Identyfikacja i redukcja zbędnych kosztów związanych z finansowaniem kapitału obrotowego.

Zwiększenie płynności finansowej

Poprawa płynności finansowej poprzez efektywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.

Wzrost rentowności

Zwiększenie efektywności operacyjnej i generowanie większych zysków dzięki optymalnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym.

Pełne wsparcie
zewnętrznego CFO

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Sporządzamy zestawienia finansowe i raporty analityczne, kluczowe dla skutecznego monitoringu sytuacji płynnościowej firmy.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Analiza i diagnoza

Przeprowadzamy kompleksową analizę kapitału obrotowego, identyfikując obszary optymalizacji.

Opracowanie strategii

Tworzymy indywidualną strategię zarządzania kapitałem obrotowym, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wdrażanie i monitorowanie

Wdrażamy efektywne rozwiązania i monitorujemy wyniki, zapewniając ciągłe wsparcie.

Dlaczego CFO Consulting

CFO Consulting to skuteczne narzędzia i know-how

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Dopasowujemy narzędzia i plany do Twoich indywidualnych potrzeb, tworząc jasny plan współpracy. Nasze profesjonalne doradztwo integruje analizę danych i cele biznesowe w zaawansowanym modelu kapitału obrotowego.

Współpraca

Rozpocznij współpracę

CFO Consulting Services Ltd

+48 575 360 277

kontakt@cfoconsulting.pl

124 City Road, London EC1V 2NX

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu kapitałem obrotowym firmy? Zaufaj zewnętrznemu dyrektorowi finansowemu z CFO Consulting!

Czytaj więcej

Jednym z kluczowych procesów, pozwalających zachować firmie płynność finansową oraz utrzymanie odpowiednio wysokiej efektywności działań, jest odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym. Eksperci CFO Consulting przeprowadzą dla Państwa analizę kapitału pracującego, wypracują optymalną strategię oraz zapewnią szeroko rozumiane wsparcie, służące zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zapobieganiu zatorom płatniczym.

Czym jest kapitał obrotowy?

Poprzez kapitał obrotowy netto (KON), określa się różnicę pomiędzy majątkiem obrotowym (aktywami bieżącymi firmy) oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi (aktywami pasywami). Termin ten, określany również mianem kapitału pracującego, nierozerwalne związany jest z płynnością finansową, stanowiącą jeden z podstawowych czynników, stosowanych przy określaniu kondycji współczesnych przedsiębiorstw.

Na KON w Państwa firmie mogą składać się m.in.:

  • zapasy materiałowe, towary oraz półprodukty,
  • zobowiązania handlowe,
  • bieżące należności z tytułu dostaw, usług czy grantów.

Środki stanowiące kapitał pracujący, mogą zostać użyte w sytuacji, gdy firma znajduje się w stanie realnego zagrożenia utratą płynności.

Z punktu widzenia płynności i rentowności firmy niebezpieczny może być zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki KON. W pierwszym przypadku istotnym zagrożeniem jest powstawanie zatorów płatniczych, z kolei w drugim – tworzenie dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów pozyskiwania finansowania. Odpowiednia analiza kapitału pracującego połączona z wyborem efektywnej strategii zarządzania pozwala utrzymywać go na stabilnym poziomie, czyniąc z niego swoisty bufor bezpieczeństwa, pozwalający zachować wysoką sprawność organizacyjną firmy.

Zarządzanie kapitałem obrotowym CFO Consulting

Zarządzanie kapitałem obrotowym – najpopularniejsze strategie

Kluczem do utrzymania KON na stabilnym poziomie jest wdrożenie optymalnej metody administrowania, popartej szczegółową i regularnie prowadzoną analizą. Obecnie za najefektywniejsze strategie zarządzania kapitałem obrotowym uznaje się:

  • strategię agresywną – skupiającą się na zachowaniu niskiego stosunku aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Stanowi ona sposób na uzyskiwanie dużych dochodów, jednak wiąże się z wysokim poziomem ryzyka,
  • strategię konserwatywną – zakładającą utrzymanie wysokiego poziomu aktywów obrotowych przy jednoczesnym maksymalnym ograniczaniu kosztów bieżących,
  • strategię umiarkowaną – bezpieczną i dającą możliwości osiągania zysków metodę, która łączy w sobie cechy modelu agresywnego oraz konserwatywnego.

Analiza kapitału pracującego – profesjonalne wsparcie ekspertów

W CFO Consulting specjalizujemy się w analizie oraz zarządzaniu kapitałem obrotowym małych i średnich przedsiębiorstw. Indywidualne podejście oraz rozległa wiedza, połączone z bogatym doświadczeniem pozwalają nam wdrażać efektywne rozwiązania, dzięki którym kapitał pracujący w firmie staje się realną wartością oraz zabezpieczeniem przed utratą płynności finansowej.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Wzrost bezpieczeństwa w zakresie płynności

Dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu planowania oraz wyborowi optymalnej strategii zarządzania kapitałem pracującym pomagamy ochronić przedsiębiorstwo przed zatorami płatniczymi.

Poprawa rentowności

Zewnętrzny nadzór i cyfryzacja procesów sprzyjają uwolnieniu czasu osób kierujących firmą, co przekłada się na ich pełne zaangażowanie w strategiczne zadania przedsiębiorstwa.

Niższe koszty

Skorzystanie z usług zewnętrznego dyrektora finansowego, który przeanalizuje kapitał obrotowy, jest znacznie tańsze niż rozbudowa struktury przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu w celu wypracowania najefektywniejszej metody analizy oraz zarządzania kapitałem obrotowym w Państwa firmie. Z przyjemnością wykorzystamy nasze bogate doświadczenie, proponując strategię dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego biznesu.