Mikro i małe przedsiębiorstwa nie posiadają zazwyczaj wystarczających zasobów finansowych, które uzasadniałyby zatrudnienie dyrektora finansowego na pełny etat. Z drugiej strony, obecność CFO w strukturze firmy gwarantuje skuteczną realizację polityki finansowej i planowania budżetowego. Jak pogodzić ze sobą ograniczone możliwości i konieczność pozyskania wiedzy eksperckiej? Rozwiązaniem tego problemu może się okazać dyrektor finansowy na godziny, czyli jedna z najważniejszych usług dostępnych w CFO Consulting.

Działalność naszej firmy skupia się na dostarczaniu przedsiębiorcom specjalistycznego know-how w dziedzinie finansów i prowadzeniu wielu procesów wewnętrznych. CFO na godziny stanowi jeden z trzech modeli współpracy (obok modelu ryczałtowego i projektowego). Wyznacznikiem kierunku i formy współpracy zawsze pozostają potrzeby klienta. Opracowujemy model działania gwarantujący najwyższą wartość dodaną przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Usługi dyrektora finansowego na godziny wpisują się w oczekiwania firm stawiających na elastyczne, zadaniowe podejście do biznesu.

Ostateczna cena za usługę CFO na godziny wynika z połączenia tzw. stand-by fee (opłaty za gotowość) z iloczynem przyjętej stawki godzinowej i liczby faktycznie przepracowanych godzin w ujęciu miesięcznym. Dzięki temu płacisz wyłącznie za wykorzystane zasoby, a całkowita kwota zależy od intensywności pracy CFO w konkretnym miesiącu.

Dyrektor finansowy na godziny CFO Consulting

CFO na godziny – do kogo kierujemy naszą ofertę?

Dyrektor finansowy na godziny jest idealnym rozwiązaniem dla mikro i małych firm, które mają ustabilizowaną strukturę finansów, jednak potrzebują okresowego wsparcia w realizacji konkretnych celów. Kluczowym czynnikiem przemawiającym za wyborem CFO na godziny pozostaje elastyczność kosztowa. Płacisz tylko za faktyczny nakład pracy specjalisty. CFO Consulting wspiera proces skutecznego zarządzania finansami i odciąża właścicieli firm od żmudnego raportowania, planowania i tworzenia analiz.

Jednym z kryteriów wstępnych dla grupy docelowej w usłudze CFO na godziny pozostaje sumaryczna wysokość przychodów i stan zatrudnienia. Model współpracy opartej o stawki godzinowe doskonale sprawdza się w małych firmach generujących przychody do 10 milionów złotych rocznie i zatrudniających do 50 osób. Im większa dynamika wzrostu działalności, tym częściej naszą rekomendacją staje się model ryczałtowy. Nie zmienia to faktu, że stawka godzinowa wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród podmiotów z sektora handlowego, usługowego czy IT, gdzie nie zachodzi konieczność wsparcia w trybie ciągłym.

Zewnętrzny dyrektor finansowy pozwala poradzić sobie z wieloma problemami, jakie trawią współczesne przedsiębiorstwa. Należą do nich przede wszystkim wysokie koszty działalności, Cash Flow i nieadekwatny system planowania finansowego. Usługi CFO Consulting na godziny budują fundamenty pod efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i adresowanie nowych wyzwań w obszarze FP&A.

Dyrektor finansowy na godziny – jakie korzyści?

Personalizowany model współpracy godzinowej przynosi firmom szereg niekwestionowanych zalet, skoncentrowanych na optymalizacji kosztów i maksymalnym wykorzystywaniu dostępnego czasu. Dyrektor finansowy na godziny jest usługą gwarantującą redukcję wydatków stałych i zmiennych, przy jednoczesnym zachowaniu kompleksowości wsparcia FP&A. Zatrudnienie CFO w pełnym wymiarze godzin generuje spore wydatki, będące poza zasięgiem wielu podmiotów z sektora MŚP. Oferta CFO Consulting stanowi pomost łączący pełnozakresową usługę z konkurencyjnymi cenami.

Wsparcie CFO na godziny skutkuje dogłębnym zrozumieniem procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Pomożemy określić cele krótko- i długoterminowe, identyfikując jednocześnie poszczególne etapy ich osiągnięcia. Prognozowanie płynności finansowej to zadanie, które warto powierzyć specjalistom. Zewnętrzny dyrektor finansowy na godziny umożliwia szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i tworzy mechanizmy planistyczne zapobiegające ich wystąpieniu w przyszłości.