Kiedy ryczałt opłaca się bardziej niż podatek liniowy

Przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzję o otwarciu działalności gospodarczej, stają przed koniecznością wyboru formy opodatkowania. Warto pamiętać również o tym, że sposób rozliczania się z urzędem skarbowym można zmienić już w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a alternatywę dla popularnej skali podatkowej stanowią dochodowy podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dowiedz się, która forma opodatkowania opłaca się bardziej w konkretnych okolicznościach i sprawdź, czy lepiej rozliczać się na ryczałcie, czy skorzystać z liniowego PIT-u.

Podatek dochodowy na ryczałcie – kiedy się opłaca?

Podstawową cechą, która odróżnia ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od pozostałych form opodatkowania, jest brak jednolitej stawki dla wszystkich kodów działalności gospodarczej. Oznacza to, że programista opłacający zryczałtowany podatek dochodowy zapłaci zupełnie inną daninę niż np. fryzjerka czy rzemieślnik. Osoby, które zastanawiają się, kiedy ryczałt się opłaca, muszą również mieć świadomość, że w tym przypadku podstawą opodatkowania nie jest dochód przedsiębiorcy, a jego przychód. W praktyce oznacza to, że podatek dochodowy na ryczałcie nie daje możliwości odliczania kosztów. Dlatego, jeśli Twoja działalność generuje spore wydatki, musisz dobrze zastanowić się, czy wybrać ryczałt, czy liniowy PIT a może jednak najpopularniejszą wśród przedsiębiorców na JGD skalę podatkową.

Warto również zdawać sobie sprawę, że nie każda działalność gospodarcza może zostać opodatkowana w ten sposób. Z odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego NIE MOGĄ korzystać m.in.:

  • właściciele aptek,
  • podatnicy osiągający przychody z tytułu kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • sprzedawcy części i akcesoriów samochodowych,
  • przedsiębiorcy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem producentów energii elektrycznej z OZE.

Podatek liniowy jako alternatywa dla ryczałtu

O ile w pewnych przypadkach zryczałtowany PIT z preferencyjną stawką szczególnie opłaca się przedsiębiorcom, o tyle niektórzy z nich – szczególnie ci, którzy mają wysokie koszty prowadzenia biznesu – powinni rozważyć alternatywne formy opodatkowania. Jedną z nich jest podatek liniowy, który w Polsce wynosi obecnie 19% niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. W przypadku tej daniny nie mamy więc dwóch progów, jak ma to miejsce przy skali podatkowej, gdzie przedsiębiorcy płacą podatek dochodowy w wysokości odpowiednio:

  • 12% przy dochodzie do 120 000 zł rocznie,
  • 32% po przekroczeniu 120 000 zł rocznego dochodu.

Podstawową różnicą w kwestii: podatek liniowy a ryczałt jest bez wątpienia możliwość obniżania podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów związane z prowadzoną działalnością przez „liniowców”. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że podatnicy rozliczający się w ten sposób, podobnie zresztą jak przedsiębiorcy na ryczałcie, nie mogą korzystać z pewnych ulg i odliczeń zarezerwowanych dla osób, które wybrały zasady ogólne. Przy opodatkowaniu liniowym podatkiem dochodowym niemożliwe jest np. skorzystanie z ulgi na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podatek liniowy a ryczałt – kluczowe podobieństwa i różnice

Aby odpowiedź na pytanie o to, która forma opodatkowania opłaca się bardziej, była jeszcze łatwiejsza, przygotowaliśmy tabelę z porównaniem kluczowych kwestii dotyczących obu form, takich jak m.in. stawki podatku dochodowego dla liniowców i ryczałtu, wysokość składki zdrowotnej, czy limit dochodów. Sprawdź, czy w Twoim przypadku bardziej opłacalny jest podatek linowy czy ryczałt!

Podatek liniowy 2024 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024
Stawka podatku Stała stawka 19% dla wszystkich branż, niezależnie od wysokości dochodów Stawki wynoszące 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17% w zależności od branży
Możliwość odliczania kosztów Obowiązuje Nie obowiązuje
Podstawa opodatkowania Dochód Przychód
Limit opodatkowania Bez limitu 2 000 000 euro
Składka zdrowotna 4,9% od dochodu za poprzedni miesiąc z możliwością odliczenia do limitu ustalonego na dany rok
  • 399,60 zł do 60 000 zł przychodu za poprzedni rok,
  • 666,00 zł do 300 000 zł przychodu
  • 1198,80 zł powyżej 300 000 zł
Rodzaj prowadzonej księgowości Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Uproszczona ewidencja przychodów
Kwota wolna od podatku Nie obowiązuje Nie obowiązuje

Ryczałt czy podatek liniowy: co bardziej się opłaca?

Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, że w pewnych, określonych przypadkach zryczałtowany podatek dochodowy się opłaca, natomiast w innych okolicznościach może nie być korzystnym wyborem. Jeśli zastanawiasz się, czy wybrać podatek liniowy, czy ryczałt, sprawdź, jaką stawką opodatkowana jest Twoja branża. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w art. 12 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, czy Twoja działalność generuje spore wydatki. Jeśli tak, bardziej opłacać może się skorzystanie z opodatkowania liniowego, z uwagi na możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu od podatku dochodowego. Prowadzisz firmę i rozważasz zmianę formy opodatkowania? Skorzystaj ze wsparcia zewnętrznego dyrektora finansowego i wybierz najkorzystniejszy sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, mając pewność całkowitej kontroli nad firmowymi finansami.