124 City Road, London, EC1V 2NX

Narzędzia BI – wdrożenia Business Intelligence

Współczesna analityka biznesowa dostarcza kluczowych danych do rozwoju przedsiębiorstwa i wspomaga podejmowanie lepszych decyzji. Dzięki integracji know-how i specjalistycznego oprogramowania firma może w wygodny sposób manewrować w gąszczu danych i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Poznaj korzyści, jakie płyną z wykorzystywania narzędzi BI w ramach własnej działalności. Dowiedz się o skutecznych metodach wdrożenia, które przyspieszą zwrot z inwestycji w systemy BI.

Czym jest Business Intelligence?

Powszechnie akceptowana definicja Business Intellingence skupia się na tym, czym jest ten system z punktu widzenia końcowego użytkownika. Narzędzia wymagające wdrożenia w ramach BI koncentrują się na zbieraniu danych i przetwarzaniu ich na użyteczne, gotowe do zastosowania informacje. Rozwiązania analityki biznesowej nie tylko przyspieszają procesy decyzyjne w strukturach przedsiębiorstwa, lecz równocześnie poprawiają współczynnik ich skuteczności.

Można zadać słuszne pytanie: czym różni się omawiane tu środowisko BI od tradycyjnych systemów archiwizowania danych? Podstawowym kryterium wyróżniającym pozostaje złożoność i rozległość strumienia informacji, które napływają wieloma niezależnymi kanałami. Wchodzimy teraz w zakres pojęcia Big Data, co generuje spore wyzwania przy wdrożeniu i przetwarzaniu gigantycznych zbiorów bazodanowych.

Rozwiązania Business Intelligence dostarczają ponadto narzędzi do automatycznej analizy w skali mikro i makro. Umożliwiają wyprzedzenie konkurencji, poznanie zachowań konsumentów i optymalne zarządzanie finansami. Więcej o zaletach BI opowiemy w dalszej części poradnika.

Dlaczego warto wdrożyć system Business Intelligence?

Przesłanką na rzecz integracji nowoczesnych systemów informacyjnych pozostaje gwarantowany wzrost konkurencyjności. Jeśli tylko proces wdrożeniowy przebiegnie z zachowaniem rygorystycznych standardów jakościowych, firma ma pewność zwrotu zainwestowanych środków w postaci poprawy zysków i zwiększenia biznesowych zasięgów.

Opisanie istoty, czym jest Business Intelligence, dostarczyłoby materiału na grubą książkę. Z tego powodu wszystkie etapy wdrożenia warto przekazać w ręce specjalistów. Outsourcing integracji narzędzi BI to najlepsza metoda na sukces.

Snajperska precyzja systemu owocuje dostarczeniem przedsiębiorcy danych, które w innym przypadku zawsze pozostałyby ukryte. Analityka Big Data pozwala spojrzeć na wyniki sprzedaży z wielu perspektyw i dostrzec w nich określone wzorce. Stąd już prosta droga do realizacji celów rozwojowych.

Podsumujmy najważniejsze korzyści dla firm, które zdecydowały się wdrożyć system Business Intelligence:

 • ograniczenie kosztów działalności,
 • usprawnienie procesu podejmowania skutecznych decyzji,
 • kompletne środowisko do zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • dotarcie do sedna problemu i wypracowanie rozwiązania,
 • automatyczne raportowanie,
 • przejrzysta analiza danych.

Etapy wdrożeniowe Business Intelligence

Plan wdrażania środowiska BI powinien odzwierciedlać indywidualne problemy przedsiębiorcy. Rozwiązania proceduralne i narzędzia software’owe muszą współgrać z każdym aspektem działalności firmowej i dostarczać realnych korzyści dla użytkownika. Zrozumienie specyfiki funkcjonowania firmy i rozległy know-how pozostaje kluczem do sprawnego przejścia przez wszystkie etapy implementacji.

W CFO Consulting tworzymy ofertę kompleksowego wsparcia dla podmiotów gospodarczych, dla których narzędzia Business Intelligence stają się naturalnym kierunkiem rozwoju. Proponujemy prosty system wdrożeniowy, który obejmuje następujące etapy:

 • precyzyjne określenie oczekiwanych efektów,
 • wyznaczenie metod weryfikacji skuteczności projektu,
 • nakreślenie ram budżetowych,
 • wyznaczenie kryteriów ryzyka,
 • selektywny dobór funkcjonalności i konfiguracja oprogramowania BI,
 • stworzenie pilotażowej wersji projektu i sprawdzenie możliwości,
 • zaawansowane procedury testowania,
 • dokonanie niezbędnych poprawek,
 • prezentacja gotowego systemu i szkolenie kadry zarządzającej.

Kompleksowe podejście do tematu spotyka się z uznaniem przedsiębiorców z całej Polski. Sprawdź ofertę CFO Consulting i zyskaj fachowe wsparcie na dowolnym etapie wdrożeniowym.

Jakie funkcje powinny oferować narzędzia Business Intelligence?

Zastosowanie koncepcji BI doświadcza skokowego wzrostu popularności w ciągu ostatnich kilku lat. Na podstawie naszych doświadczeń w implementacji wielu projektów, możemy wskazać zestaw kluczowych funkcji, dzięki którym wdrożenia Business Intelligence zyskują pełną efektywność. Są to:

 • autonomiczna analiza danych,
 • rozbudowane opcje raportowania,
 • wizualizacje danych za pomocą dashboardów menedżerskich,
 • integracja rozwiązania Extract-Transform-Load, czyli złożonego procesowania danych,
 • możliwość płynnej integracji z istniejącymi w firmie systemami,
 • generowanie modeli predykcyjnych.

Skuteczne oprogramowanie Business Intelligence dostarczy firmie wiarygodnych scenariuszy decyzyjnych, które wynikają z rozpatrzenia ogromnych ilości informacji. Potencjał do przetwarzania danych daleko wykracza poza możliwości człowieka lub zespołów eksperckich. Z tego powodu narzędzia BI stanowią bezcenną pomoc w niezwykle konkurencyjnej gospodarce, gdzie wiedza jest potężnym orężem do walki o udziały w rynku.
Pamiętaj, aby przed wdrożeniem przeprowadzić szczegółowy briefing na wszystkich szczeblach organizacji. Pracownicy muszą mieć świadomość cech nowego systemu i uzyskać możliwość zgłaszania swoich potrzeb.

Profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu narzędzi BI

Firma CFO Consulting specjalizuje się w czynnościach wdrożeniowych BI dla firm z pełnego przekroju dziedzin współczesnej gospodarki. Proponowane narzędzia informatyczne uzupełniamy o wizualizację danych biznesowych w postaci dashboardu Business Intelligence. Dzięki tej funkcjonalności zyskujesz wgląd w dowolną sferę operacyjną poprzez przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs.
Sprawdź kompleksową ofertę CFO Consulting i wprowadź własną firmę na nową ścieżkę efektywności.