Jak możemy pomóc

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Specjalizujemy się w efektywnym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Nasz doświadczony zespół ekspertów przeprowadzi analizę, opracuje optymalną strategię i zapewni wsparcie, które przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i eliminacji zatorów płatniczych. Dowiedz się, jak zarządzanie kapitałem obrotowym wpływa na płynność finansową i dlaczego jest kluczowe dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.

1-2

Dedykowani specjaliści

2-10

Raporty

70+

Zrealizowane projekty

15 000 –

30 000 PLN

Oszczędność dzięki zatrudnieniu Zewnętrznego CFO

Zarządzanie kapitałem obrotowym

W jaki sposób zwiększymy wartość Twojej firmy?

Kompleksowa analiza

Pełna analiza kapitału pracującego i identyfikacja obszarów optymalizacji finansowej.

Dostosowanie strategii

Opracowanie indywidualnych strategii zarządzania kapitałem obrotowym dopasowanych do potrzeb klienta.

Eliminacja zatorów płatniczych

Skuteczne zapobieganie opóźnieniom w płatnościach i minimalizacja ryzyka powstawania zatorów.

Optymalizacja kosztów

Identyfikacja i redukcja zbędnych kosztów związanych z finansowaniem kapitału obrotowego.

Zwiększenie płynności finansowej

Poprawa płynności finansowej poprzez efektywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.

Wzrost rentowności

Zwiększenie efektywności operacyjnej i generowanie większych zysków dzięki optymalnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym.

Pełne wsparcie
zewnętrznego CFO

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Sporządzamy zestawienia finansowe i raporty analityczne, kluczowe dla skutecznego monitoringu sytuacji płynnościowej firmy.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Analiza i diagnoza

Przeprowadzamy kompleksową analizę kapitału obrotowego, identyfikując obszary optymalizacji.

Opracowanie strategii

Tworzymy indywidualną strategię zarządzania kapitałem obrotowym, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wdrażanie i monitorowanie

Wdrażamy efektywne rozwiązania i monitorujemy wyniki, zapewniając ciągłe wsparcie.

Dlaczego CFO Consulting

CFO Consulting to skuteczne narzędzia i know-how

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Dopasowujemy narzędzia i plany do Twoich indywidualnych potrzeb, tworząc jasny plan współpracy. Nasze profesjonalne doradztwo integruje analizę danych i cele biznesowe w zaawansowanym modelu kapitału obrotowego.

Współpraca

Rozpocznij współpracę

CFO Consulting Services Ltd

+48 575 360 277

kontakt@cfoconsulting.pl

Krakowskie Przedmieście 13, 05-077 Warszawa

124 City Road, London EC1V 2NX