Skuteczność decyzji podejmowanych przez pion finansowy w przedsiębiorstwie wynika z solidnej bazy informacyjnej i wdrożonych standardów rachunkowości zarządczej. Nie ulega wątpliwości, że narastająca dynamika współczesnych procesów biznesowych wymusza ciągłe dostosowywanie systemu raportów do nowych okoliczności. W firmie CFO Consulting oferujemy skuteczne narzędzia i know-how, czego efektem staje się wiarygodne, adekwatne i skuteczne raportowanie zarządcze.

W zakresie odpowiedzialności dyrektora finansowego mieści się dostarczanie zarządowi skondensowanej wiedzy o stanie finansów firmowych w formie raportów, które są punktem wyjścia przy podejmowaniu kluczowych decyzji rozwojowych. Sprawozdawczość w finansach otwiera drogę do planowania, przewidywania, weryfikacji działań i oceny konsekwencji rozmaitych scenariuszy wydarzeń. CFO Consulting to podmiot wspierający przedsiębiorców z sektora MŚP na drodze do maksymalizacji korzyści płynących z procesu FP&A. Tworzone przez nas raporty wynikają z dogłębnego zrozumienia zasad rządzących biznesem i stworzenia ram merytorycznych dla systemu zarządzania finansowego.

Sprawozdawczość zarządcza CFO Consulting

Raportowanie zarządcze w ofercie CFO Consulting – czym się zajmujemy?

Naszą specjalizacją pozostaje projektowanie i implementacja rozwiązań modelowych w dziedzinie raportowania zarządczego. Zajmujemy się restrukturyzacją dotychczasowych modeli FP&A, dostosowując je do aktualnej wiedzy finansowej i trendów rynkowych. Sprawozdawczość zarządcza nie ma dla nas tajemnic. Liderzy działów finansowych otrzymują dzięki nam zestaw konkretnych narzędzi controllingu. Budujemy fundamenty pod strategiczne decyzje zarządu, które określają kierunek działalności na przyszłe lata.

Dostrzegamy ogromny potencjał w automatyzacji procesów FP&A w firmach. Stosujemy nowoczesne oprogramowanie i konfigurujemy jego funkcje do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Raportowanie zarządcze obejmuje wszelkiego rodzaju analizy wskaźnikowe, badanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), a także modelowanie budżetowe. Projektujemy wydajną architekturę wewnętrznego systemu obiegu informacji, czego wyrazem staje się kompleksowa i precyzyjna sprawozdawczość zarządcza. Nasze wzorce raportów dostarczają danych o zasięgu długoterminowym oraz wszelkich informacji niezbędnych do natychmiastowego reagowania na problemy bieżące.

Sprawozdawczość zarządcza

Raportowanie zarządcze jest elementem całościowego systemu sprawozdawczości, czyli najważniejszego instrumentu wspierającego proces podejmowania decyzji na szczeblu menadżerskim. CFO Consulting partycypuje w procesie zarządzania Twoją firmą i dostarcza gotowych, personalizowanych narzędzi FP&A. Główne filary, na których opiera się sprawozdawczość zarządcza, obejmują planowanie, weryfikację, kontrolę i sterowanie kierunkiem działalności. W CFO Consulting oferujemy pełnozakresowe wsparcie przy sporządzaniu zestawień finansowych i raportów analitycznych, warunkujących skuteczność systemu rozrachunków w obszarze firmowych aktywów.

Szukasz specjalisty z zakresu sprawozdawczości zarządczej? Skorzystaj z naszej usługi zewnętrznego dyrektora finansowego!