Nadzór nad przebiegiem oraz prawidłowością procesów księgowych, podatkowych jak również kontakt z właściwymi dostawcami/odbiorcami informacji, takimi jak biura rachunkowe, organy skarbowe, instytucje zewnętrzne (banki, inwestorzy prywatni, biegły rewident). Podstawowym zadaniem w tym obszarze jest czuwanie nad kompletnością, prawidłowością, wiarygodnością, terminowością oraz przejrzystością danych finansowych, które są podstawą do prawidłowego przygotowania i sporządzenia danych zarówno księgowych, podatkowych, jak i zarządczych.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Potrzebujesz pomocy w nadzorze nad prawidłowym przebiegiem procesów księgowych? Zewnętrzny dyrektor finansowy z CFO Consulting chętnie wesprze Cię w prowadzeniu prac z zakresu nadzoru finansowego, podatkowego i księgowego.