Jak możemy pomóc

Budżetowanie w firmie

Rzetelne i precyzyjne zarządzanie budżetem stanowi niezbędny warunek długofalowego rozwoju firmy z każdej branży. W CFO Consulting doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele problemów nastręcza opracowywanie budżetu i prognoz finansowych. Dlatego proponujemy naszą ekspertyzę w kwestii budżetowania i modelowania finansowego.

1-2

Dedykowani specjaliści

2-10

Raporty

70+

Zrealizowane projekty

15 000 –

30 000 PLN

Oszczędność dzięki zatrudnieniu Zewnętrznego CFO

Budżetowanie w firmie

W jaki sposób zwiększymy wartość
i jakość Twojej firmy?

Zwiększona kontrola wydatków

Zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację strat.

Efektywniejsze podejmowanie decyzji

Budżetowanie stanowi kluczowy element procesu decyzyjnego, umożliwiając analizę i planowanie.

Zwiększona kontrola nad firmą

Budżet finansowy pełni funkcję informacyjną i kontrolną, umożliwiając lepsze zarządzanie.

Unikanie błędów i doskonalenie działań

Analiza odchyleń pozwala na wyciągnięcie wniosków i wdrożenie działań optymalizacyjnych.

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Budżetowanie umożliwia skoncentrowanie się na maksymalizacji korzyści biznesowych w różnych scenariuszach.

Zaawansowane modele finansowe

Eksperci CFO Consulting pomagają w budowie zaawansowanego modelu finansowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych.

Pełne wsparcia
zewnętrznego CFO

Kompleksowe wsparcie zewnętrznego CFO w procesie budżetowania firmy. Profesjonalne doradztwo i wsparcie w opracowywaniu budżetu, modelowaniu finansowym i tworzeniu strategicznego planu dla rozwoju Twojej firmy.

Nadzór finansowy, podatkowy, księgowy

Planowanie finansowe

Implementacja procesu planowania finansowego w firmie.

Tworzenie planów finansowych

Stworzenie średnio i długoterminowego planu finansowego.

Wdrożenie systemu kontroli

Bieżąca kontrola i monitoring pozwalający szybko reagować na zmiany i wyciąganie wniosków.

Dlaczego CFO Consulting

CFO Consulting to skuteczne narzędzia i know-how

CFO Consulting jest podmiotem wykonującym złożone modele finansowe. Współpracujemy z sektorem handlowym, usługowym i produkcyjnym. Dopasowujemy narzędzia i plany do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu. Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, jakie dostarcza narzędzi planistycznych i umożliwia szybką konfigurację ustawień.

Współpraca

Rozpocznij współpracę

CFO Consulting Services Ltd

+48 575 360 277

kontakt@cfoconsulting.pl

Krakowskie Przedmieście 13, 05-077 Warszawa

124 City Road, London EC1V 2NX